Loading...
Polski 12
WPROWADZENIE
WSKAħNIKI LED RADIOTELEFONU
STAN RADIA WSKAZANIE DIODY LED
Kanaá zajĊty ĝwiecenie na pomaraĔczowo
Tryb klonowania Podwójne pulsowanie na pomaraĔczowo
Trwa klonowanie ĝwiecenie na pomaraĔczowo
Báąd krytyczny podczas
uruchamiania Jedno migniĊcie na zielono, jedno na pomaraĔczowo i powtórzenie przez 4 sekundy
Niski poziom naáadowania
akumulatora Pulsowanie na pomaraĔczowo
Niski poziom naáadowania,
wyáączanie Szybkie miganie na pomaraĔczowo
Monitor Dioda LED zgaszona
Uruchamianie ĝwiecenie na czerwono przez 2 sekundy
Tryb programowania ‘bezczynnoĞci’
/ tryb kanaáuPulsowanie na zielono
Tryb skanowania Szybkie miganie na czerwono
Nadawanie (Tx)/ odbieranie (RX) ĝwiecenie na czerwono
Przesyáanie w trybie niskiego
zasilania ĝwiecenie na pomaraĔczowo
Tryb VOX/iVOX Podwójne miganie na czerwono
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com