Loading...
Polski 8
AKUMULATORY I
àADOWARKI
àadowanie za pomocą jednej áadowarki z
tacą do wsuwania
1. UmieĞü áadowarkĊ jednostanowiskową z tacą do wsuwania
na páaskiej powierzchni.
2. WsuĔ záącze zasilacza do gniazda w bocznej czĊĞci
áadowarki z tacą do wsuwania.
3. Podáącz adapter AC do gniazdka elektrycznego.
4. WsuĔ radiotelefon do áadowarki z tacą do wsuwania tak,
aby byá skierowany frontem, jak pokazano na ilustracji.
Uwaga: Podczas áadowania akumulatora podáączonego do
radiotelefonu wyáącz radio, aby zapewniü peáne
naáadowanie. Informacje dodatkowe: patrz „Wytyczne dla
bezpieczeĔstwa eksploatacji” na str. 3.
àadowanie standardowego akumulatora
àadowarka jednostanowiskowa z tacą do wsuwania
zostaáa zaprojektowana z myĞlą o áadowaniu akumulatora
(z radiem lub radiem i pokrowcem) lub samego
akumulatora.
Zasilacz
(Transformator)
àadowarka z tacą do
wsuwania
Port
áadowarki
z tacą do
wsuwania
Tabela 1: Autoryzowane akumulatory Motorola
Numer katalogowy Opis
PMNN4434_R Standardowa bateria litowo-
jonowa
PMNN4453_R Bateria litowo-jonowa wysokiej
pojemnoĞci
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com