Loading...
Polski 6
AKUMULATORY I
àADOWARKI
AKUMULATORY
IàADOWARKI
Instalowanie akumulatora litowo-jonowego
(Li-Ion)
1. Wyáącz radiotelefon.
2. Kiedy na akumulatorze logo Motorola skierowane jest
w górĊ, wsuĔ wypustki w dolnej czĊĞci akumulatora do
otworów w dolnej czĊĞci obudowy radiotelefonu.
3. NaciĞnij akumulator od góry w stronĊ radiotelefonu,
aĪ rozlegnie siĊ klikniĊcie.
Wyjmowanie akumulatora litowo-jonowego
(Li-Ion)
1. Wyáącz radiotelefon.
2. NaciĞnij zatrzask akumulatora i przytrzymaj go, wyjmując
akumulator.
3. WysuĔ akumulator z radiotelefonu.
Pokrowiec
Modele XT420 i XT460 są wyposaĪone w pokrowiec
zamiast klipsa na pasek w celu zwiĊkszenia wygody
noszenia.
Odáącz
NaciĞnij zatrzask
Doáącz
NaciĞnij aĪ do
klikniĊcia
Gniazda Wypustki
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com