Loading...
Polski 4
PRZEGLĄD RADIOTELEFONU
PRZEGLĄD RADIOTELEFONU
CZĉĝCI RADIOTELEFONU
Antena
Záącze 2-stykowe
akcesoriów audio
Bateria
PTT
(NaciĞnij, aby mówiü)
SB1 - monitorowanie
SB2 - skanowanie/
eliminowanie
kanaáu uciąĪliwego
Etykieta modelu
XT420
Mikrofon
PokrĊtáo wyboru
kanaáów
WskaĨnik LED
PokrĊtáo Wá./
Wyá./regulacji
gáoĞnoĞci
XT420 - 16 kanaáów
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com