Loading...
Polski
1
SPIS TREĝCI
SPIS TREĝCI
Spis treĞci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
BezpieczeĔstwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Informacje dotyczące bezpieczeĔstwa
akumulatorów i áadowarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Wytyczne dla bezpieczeĔstwa eksploatacji. . . . . . . . . . . .3
Przegląd radiotelefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CzĊĞci radiotelefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
PokrĊtáo Wá./Wyá./regulacji gáoĞnoĞci . . . . . . . . . . . . .5
PokrĊtáo wyboru kanaáów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Antena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
WskaĨnik LED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Przyciski boczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Akumulatory
iáadowarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Instalowanie akumulatora litowo-jonowego
(Li-Ion). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Wyjmowanie akumulatora litowo-jonowego
(Li-Ion). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Pokrowiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Zasilacz, adaptery i áadowarka z tacą do
wsuwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
àadowanie za pomocą jednej áadowarki z tacą
do wsuwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
àadowanie standardowego akumulatora . . . . . . . . . .8
Wskazania LED áadowarki jednostanowiskowej . . . . .9
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Wáączanie/wyáączanie radiotelefonu . . . . . . . . . . . . . . . .10
Regulacja gáoĞnoĞci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Wybór kanaáu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Rozmawianie i monitorowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Odbieranie poáączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ZasiĊg rozmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Przywracanie ustawieĔ fabrycznych . . . . . . . . . . . . 13
Programowanie funkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tryb programowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Aplikacja do samodzielnego programowania
radiotelefonu
(Computer Programming Software, CPS) . . . . . . . . . . 14
UĪytkowanie i konserwacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com