Loading...
Türkçe
15
PROGRAMLAMA
ÖZELLøKLERø
Not: Özelliklerin yetkili Motorola Satıcısı tarafından
etkinleútirilmesi gerekir. Ayrıntılar için Motorola Satıú
Noktanızla iletiúime geçin.
Not: (*) CPS Programlama Kablosu ayrı satılan bir
aksesuardır. Parça numarası bilgisi için Aksesuarlar
Bölümüne baúvurun.
CPS hakkında ayrıntılı bilgi için CPS CD'sine bakın.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com