Loading...
Türkçe 12
BAùLARKEN
TELSøZ LED GÖSTERGELERø
TELSøZ DURUMU LED GÖSTERGESø
Kanal Meúgul Sürekli turuncu
Kopyalama Modu øki turuncu sinyal
Kopyalama Devam Ediyor Sürekli turuncu
Çalıútırmada Düzeltilemez Hata Bir yeúil yanıp sönme, bir turuncu yanıp sönme, bir yeúil yanıp sönme, ardından 4
saniyelik tekrar
Batarya Zayıf Turuncu sinyal
Zayıf Batarya Kapanması Hızlı turuncu sinyal
øzleme LED KAPALI
Çalıútırma 2 saniye boyunca sürekli kırmızı
‘Boúta’ Programlama Modu / Kanal
Modu Yeúil sinyal
Tarama Modu Hızlı kırmızı sinyal
Gönderme (Tx)/Alma (RX) Sürekli kırmızı
úük Güç Seçiminde Gönderme Sürekli turuncu
VOX/iVOX Modu øki kırmızı sinyal
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com