Loading...
Türkçe 6
BATARYALAR VE ùARJ
CøHAZLARI
BATARYALAR VE ùARJ
CøHAZLARI
Lityum-øyon (Li-Ion) Bataryayı Takma
1. Telsizi KAPATIN.
2. Batarya paketi üzerindeki Motorola logosu yukarı bakacak
úekilde bataryanın altındaki tırnakları telsiz gövdesinin
altındaki yuvalara takın.
3. Üst kısmından baúlayarak klik sesi duyana kadar bataryayı
telsize do÷ru bastırın.
Lityum-øyon (Li-Ion) Bataryayı Çıkarma
1. Telsizi KAPATIN.
2. Bataryayı çıkarırken batarya mandalını bastırarak aúa÷ı
do÷ru itin.
3. Bataryayı telsizden çıkarın.
Tutucu
XT420 ve XT460 telsizler daha kolay taúınabilmeleri için
kemer kancasının yerine tutucuyla sunulur.
Bataryayı Çıkarma
Mandala basın
Bataryayı Takma
Klik sesi duyana
dek bastırın
Yuvalar Tırnaklar
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com