Loading...
Türkçe
5
TELSøZE GENEL BAKIù
Açma/Kapatma/Ses Dü÷mesi
Telsizi AÇMAK veya KAPAMAK için ve telsiz sesini
ayarlamak için kullanılır.
Kanal Seçici Dü÷mesi
Telsizi farklı kanallara ayarlamak için kullanılır.
Mikrofon
Bir mesaj gönderirken mikrofona net bir úekilde konuúulur.
Anten
Telsiz anteni çıkarılabilir de÷ildir.
LED Göstergesi
Batarya durumunu, çalıútırma durumunu, telsiz ça÷
bilgisini ve tarama durumunu bildirir.
Yan Dü÷meler
Bas-Konuú (PTT) Dü÷mesi
•Konuúmak için bu dü÷meyi basılı tutun, dinlemek için dü÷meyi
bırakın.
Yan Dü÷me 1 (SB1)
Yan Dü÷me 1, Bilgisayar Programlama Yazılımı (CPS) ile
yapılandırılabilen genel bir dü÷medir. SB1'in varsayılan ayarı
øzleme’dir.
Yan Dü÷me 2 (SB2)
Yan Dü÷me 2, Bilgisayar Programlama Yazılımı (CPS) ile
yapılandırılabilen genel bir dü÷medir. SB2'nin varsayılan ayarı
‘Tarama/østenmeyen Kanalı Silme’dir.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com