Loading...
Türkçe
1
øÇøNDEKøLER
øÇøNDEKøLER
øçøndekøler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Güvenløk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Batarya ve ùarj Cøhazı Güvenløk Bølgølerø . . . . . . . . . . 3
Güvenlø Çalıútırma Yönergelerø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Telsøze Genel Bakıú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Telsøz Parçaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Açma/Kapatma/Ses Dü÷mesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Kanal Seçici Dü÷mesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Anten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
LED Göstergesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Yan Dü÷meler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Bataryalar ve ùarj Cøhazları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Lityum-øyon (Li-Ion) Bataryayı Takma. . . . . . . . . . . . .6
Lityum-øyon (Li-Ion) Bataryayı Çıkarma . . . . . . . . . . .6
Tutucu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Güç Kayna÷ı, Adaptörler ve ùarj Cihazı Tepsisi. . . . .7
Tek Üniteli ùarj Cihazı Tepsisi ile ùarj Etme. . . . . . . .8
Standart bir Bataryayı ùarj Etme . . . . . . . . . . . . . . . .8
Tek Üniteli ùarj Cihazı Tepsisi LED Göstergesi . . . . .9
Baúlarken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Telsøzø AÇMA/KAPAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Sesø Ayarlama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Kanal Seçme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Konuúma ve øzleme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Ça÷rı Alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Konuúma Mesafesø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Fabrika Varsayılanlarına Sıfırlama . . . . . . . . . . . . . .13
Programlama Özelløklerø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Programlama Modu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
CPS (Bølgisayar Programlama Yazılımı) . . . . . . . . . . . . 14
Kullanım Ve Bakım. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com