Loading...
Norsk 16
BRUK OG VEDLIKEHOLD
BRUK OG VEDLIKEHOLD
Bruk en myk, fuktig klut til
å rengjøre utvendig
Må ikke legges i vann Ikke bruk alkohol eller
rengjøringsløsninger
Hvis radioen har ligget i vann ...
Slå av radioen, og
ta ut batteriene
Tørk med en myk klut Ikke bruk radioen før
den er helt tørr
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS og den stiliserte M-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Motorola
Trademark Holdings, LLC og brukes under lisens. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.
© 2013 Motorola Solutions, Inc. Med enerett.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com