Loading...
Norsk
15
PROGRAMMERINGS-
FUNKSJONER
Merk: Funksjonene skal aktiveres av en autorisert Motorola-
forhandler. Kontakt din Motorola-forhandler for nærmere
informasjon.
Merk: (*)CPS-programmeringskabel er tilbehør som selges
separat. Du finner informasjon om delenumre i avsnittet
om tilbehør.
Se CPS-CD-en for detaljert informasjon om CPS.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com