Loading...
Norsk 14
PROGRAMMERINGS-
FUNKSJONER
PROGRAMMERINGS-
FUNKSJONER
Vi anbefaler at du programmerer funksjonene i radioen
ved hjelp av CPS-pakken, som inneholder
programmeringskabel, CPS og tilbehør.
Programmeringsmodus
Programmeringsmodus er en spesiell radiomodus som
gjør at du kan programmere grunnleggende funksjoner
ved hjelp av radioens panelprogrammering.
Når radioen er i programmeringsmodus, kan du lese og
endre tre funksjoner:
•Frekvenser
Koder (CTCSS/DPL)
• Autoskanning
Med funksjonen for programmeringsfrekvenser kan du
velge frekvenser for hver kanal.
Støyelimineringskoden (CTCSS/DPL) bidrar til å redusere
forstyrrelser ved hjelp av et utvalg kodekombinasjoner som
filtrerer bort statisk lyd, støy og uønskede meldinger.
Med funksjonen for autoskanning kan du stille inn en kanal
slik at den skanner automatisk hver gang du bytter til
kanalen (du trenger ikke å trykke på en knapp for å starte
skanning).
Hvis du vil ha mer informasjon om
programmeringsfunksjonene, kan du laste ned den
fullstendige versjonen av brukerhåndboken for XT420/
XT460 fra http://www.motorolasolutions.com.
CPS (COMPUTER PROGRAMMING
SOFTWARE)
Den enkleste måten å programmere eller endre
radiofunksjoner på er å bruke CPS (Computer Programming
Software, programvare for datamaskinprogrammering) og
CPS-programmeringskabelen.(*).
Med CPS kan du programmere frekvenser, PL-/DPL-koder
og andre funksjoner, som tidtaker for tidsavbrudd,
skanneliste, anropstoner, kryptering, støysperre osv. CPS er
et svært nyttig verktøy som kan låse
frontpanelprogrammeringen eller begrense radiofunksjonene
som kan endres (slik at du unngår å slette forhåndsinnstilte
radioverdier ved et uhell).
Den tilfører også sikkerhet ved å gi deg mulighet til å angi
et passord for administrasjon av radioprofil. Se
funksjonssammendraget bakerst i brukerhåndboken hvis
du vil ha mer informasjon.
Radio som skal
programmeres
CPS-programmeringskabel
USB-porter
Lader med holder
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com