Loading...
Norsk
13
KOMME I GANG
Tilbakestille til standardinnstillinger
Tilbakestilling til standardinnstillinger gjenoppretter alle
radiofunksjonene til opprinnelige fabrikkinnstillinger.
Hvis du vil gjøre dette, trykker du på PTT-, SB1- og SB2-
knappen samtidig mens du slår på radioen, og holder dem
nede til du hører en høy sprakelyd.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com