Loading...
Norsk 12
KOMME I GANG
LED-INDIKATORER FOR RADIO
RADIOSTATUS LED-INDIKASJON
Kanal opptatt Kontinuerlig oransje
Klonemodus To oransje pulser
Kloning pågår Kontinuerlig oransje
Kritisk feil ved oppstart Ett grønt blink, ett oransje blink, ett grønn blink, som deretter gjentas i 4 sekunder
Lavt batterinivå Oransje puls
Avslåing pga. lavt batterinivå Raskt oransje puls
Monitor LED-indikatoren er av
Oppstart Kontinuerlig rød i 2 sekunder
"Inaktiv" programmeringsmodus/
kanalmodus Grønn puls
Søkemodus Raskt rødt puls
Overføring (Tx) / mottak (RX) Kontinuerlig Rød
Velg overføring med lav effekt Kontinuerlig oransje
VOX/iVOX-modus Dobbelt rødt pulser
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com