Loading...
Norsk
11
KOMME I GANG
TALEREKKEVIDDE
Radioene i XT-serien er utformet for å gi best mulig ytelse
og rekkevidde i felten. Vi anbefaler at du ikke bruker
radioer nærmere enn 1,5 meter fra hverandre, dette for å
unngå forstyrrelser. Dekning for XT420 er 16 250
kvadratmeter, 13 etasjer og 9 km på flate områder.
Talerekkevidden avhenger av terrenget. Den påvirkes av
konkrete strukturer og tett bladverk og ved bruk av radioer
innendørs eller i kjøretøyer. Optimal rekkevidde oppnås i
flate, åpne områder med en dekning på opptil 9 kilometer.
Rekkevidden er middels når det er bygninger og trær i
veien. Rekkevidden er minimal når tett bladverk og fjell
hindrer kommunikasjonsbanen. For å etablere god
toveiskommunikasjon må kodene for kanal, frekvens og
interferenseliminering være de samme på begge radioene.
Dette er avhengig av den lagrede profilen som er
forhåndsprogrammert på radioen:
1. Kanal: gjeldende radiokanal, avhengig av radiomodell.
2. Frekvens: frekvensen radioen bruker til å sende/motta.
3. Støyelimineringskode: disse kodene bidrar til å redusere
forstyrrelser ved hjelp av et utvalg kodekombinasjoner.
4. Krypteringskode: koder som får sendinger til å høres
fordreide ut for alle som lytter og ikke bruker den spesifikke
koden.
5. Båndbredde: noen frekvenser har valgbart kanalintervall,
som må samsvare med andre radioer for at lydkvaliteten skal
være optimal.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir
frekvenser og CTCSS-/DPL-koder for kanaler, kan du se
"Programmeringsmodus" på side 14.
Merk: Støyelimineringskoder kalles også CTCSS-/DPL-koder
eller PL-/DPL-koder.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com