Loading...
9Norsk
BATTERIER OG LADERE
LED-indikatorer for lader for enkel enhet med holder
(*) Dette problemet kan vanligvis løses ved å ta ut batteripakken og sette den inn igjen.
(**) Batteritemperaturen er for høy eller for lav, eller det brukes feil strømspenning.
Hvis det er INGEN LED-indikasjon:
1. Kontroller om radioen, eller radioen med batteri, er satt inn riktig.
2. Påse at strømforsyningskabelen er plugget godt inn i ladekontakten.
3. Kontroller at batteriet som brukes sammen med radioen, er angitt i Tabell 1.
Tabell 2: LED-indikator for laderen
Status LED-status Kommentarer
Strøm på Grønn i ca. 1 sek
Lader Kontinuerlig rød
Lading ferdig Kontinuerlig grønn
Batterifeil (*) Rød blinking, rask
Venter på lading (**) Gul blinking, sakte
Batterinivåstatus
Rød blinking, 1 gang Lavt batteri
Gul blinking, 2 ganger Middels ladet batteri
Grønn blinking, 3 ganger Ladet batteri
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com