Loading...
Norsk 8
BATTERIER OG LADERE
Lade via lader for enkel enhet med holder
1. Legg laderen på et flatt underlag.
2. Sett inn strømforsyningskontakten i porten på siden av
laderen.
3. Plugg AC-adapteren inn i et strømuttak.
4. Plasser radioen med fronten ned i laderen, som vist på bildet.
Merk: Når du lader et batteri som er tilkoblet en radio, må du slå
av radioen for å sikre full lading. Se "Retningslinjer for
sikker bruk" på side 3 for mer informasjon.
Lade et standardbatteri
Laderen for enkel enhet med holder er laget for å lade
batteriet (med radioen eller med radio og hylster på) eller
et frittstående batteri.
Strømforsyning
(transformator)
Lader med holder
Port for
lader med
holder
Tabell 1: Motorola-autoriserte batterier
Delenummer Beskrivelse
PMNN4434_R Standard litiumionbatteri
PMNN4453_R Litiumionbatteri med høy
kapasitet
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com