Loading...
Norsk
7
BATTERIER OG LADERE
Strømforsyning, adaptere og lader med
holder
Radioen leveres med lader med holder, strømforsyning
(også kalt transformator) og adaptere.
Strømforsyningen passer til alle adapterne som følger med
radiopakken.
Hvilken adapter du skal installere, er avhengig av hvor du
befinner deg.
Når du har funnet ut hvilken adapter som passer til ditt
strømuttak, gjør du følgende for å installere den:
Skyv adaptersporene inn i strømforsyningen til adapteren
klikker på plass.
Skyv adapteren oppover for å fjerne den.
Merk: Adapteren som vises på disse bildene, er bare til
illustrasjon. Adapteren du skal installere, kan se
annerledes ut.
Hvis du skal kjøpe en ekstra lader eller strømforsyning,
må du påse at den passer til din holder og ditt
strømforsyningssett.
Strømforsyning
Lader med holder
PUSH
PUSH
PUSH
PUSH
Adapter
Adapter
Strømforsyning
Strømforsyning
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com