Loading...
Norsk
5
OVERSIKT OVER RADIOEN
Av-/på-/volumknapp
Brukes til å slå radioen av eller på og justere radioens
volum.
Kanalvelger
Brukes til å bytte radiokanal.
Mikrofon
Snakk tydelig inn i mikrofonen når du sender en melding.
Antenne
Radioantennen kan ikke fjernes.
LED-indikator
Viser batteristatus, oppstartsstatus, radioanropsinformasjon
og skannestatus.
Sideknapper
PTT-knapp (Push-to-Talk, trykk for å snakke)
Trykk på og hold nede denne knappen for å snakke, og slipp
den for å lytte.
Sideknapp 1 (SB1)
Sideknapp 1 er en generell knapp som kan konfigureres med
CPS (Computer Programming Software, programvare for
datamaskinprogrammering). Standardinnstillingen for SB1 er
"Overvåk".
Sideknapp 2 (SB2)
Sideknapp 2 er en generell knapp som kan konfigureres med
CPS. Standardinnstillingen for SB2 er "Skann/slett brysom
kanal".
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com