Loading...
Norsk 2
SIKKERHET
SIKKERHET
PRODUKTSIKKERHET OG RF
EKSPONERINGSSAMSVAR
OBS!
Radioen er begrenset til arbeidsrelatert bruk i henhold til
ICNIRP-/FCC-kravene for RF-energieksponering.
Du finner en liste over Motorola-godkjente antenner,
batterier og annet tilbehør på følgende nettsted:
http://www.motorolasolutions.com
Før du tar i bruk dette produktet, må du
lese bruksanvisningen og informasjonen
om RF-energi, som du finner i heftet om
produktsikkerhet og RF-eksponering
som fulgte med radioen.
Obs!
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com