Loading...
INNHOLD
Norsk
1
INNHOLD
Innhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Sikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sikkerhetsinformasjon for
BATTERIER og ladere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Retningslinjer for sikker bruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Oversikt over radioen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Komponenter på radioen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Av-/på-/volumknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Kanalvelger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Antenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
LED-indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Sideknapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Batterier og ladere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sette inn litiumionbatteriet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Ta ut litiumionbatteriet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Hylster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Strømforsyning, adaptere og lader med holder . . . . .7
Lade via lader for enkel enhet med holder . . . . . . . . .8
Lade et standardbatteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
LED-indikatorer for lader for enkel enhet
med holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Komme i gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Slå radioen av/på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Justere volum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Velge kanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Snakke og overvåke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Motta et anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Talerekkevidde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Tilbakestille til standardinnstillinger . . . . . . . . . . . . . 13
PROGRAMMERINGS-
FUNKSJONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Programmeringsmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
CPS (Computer Programming Software). . . . . . . . . . . . 14
Bruk og vedlikehold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com