Loading...
Suomi 14
OHJELMOINTITOIMINNOT
OHJELMOINTITOIMINNOT
Radiopuhelimen kaikki toiminnot voidaan ohjelmoida
helposti käyttämällä CPS-sarjaa, joka sisältää
ohjelmointikaapelin sekä CPS- ja lisävarusteosat.
Ohjelmointitila
Ohjelmointitila (Programming Mode) on erityinen
radiopuhelimen tila, jossa voit ohjelmoida radiopuhelimen
perustoiminnot radiopuhelimen paneelin avulla.
Kun radiopuhelin on ohjelmointitilassa, voit lukea kolme
ominaisuutta ja muokata niitä:
taajuudet (Frequencies)
koodit (Codes) (CTCSS/DPL)
automaattinen skannaus (Auto-scan).
Taajuuksien ohjelmointitoiminnon avulla voit valita
taajuuden jokaista kanavaa varten.
Häiriönpoistokoodi (CTCSS/DPL) auttaa minimoimaan
häiriöt tarjoamalla valikoiman koodiyhdistelmiä, jotka
suodattavat kohinaa ja tarpeettomia viestejä.
Automaattinen skannaus (Auto Scan) -toiminnolla tietty
kanava voidaan asettaa ottamaan skannaus käyttöön
automaattisesti aina, kun kyseinen kanava valitaan
(skannauksen aloittaminen ei edellytä painikkeen
painamista).
Lisätietoja ohjelmointitoiminnoista on T420/XT460-
käyttöoppaassa, jonka voi ladata sivustosta
http://www.motorolasolutions.com.
CPS (COMPUTER PROGRAMMING
SOFTWARE) -OHJELMISTO
Radiopuhelimen toimintojen ohjelmointi ja muuttaminen on
helpointa CPS-ohjelmiston ja CPS-ohjelmointikaapelin(*)
avulla.
CPS-ohjelmiston avulla käyttäjä voi ohjelmoida taajuudet,
PL/DPL-koodit sekä muut toiminnot, kuten
aikakatkaisuajastimen (Time-out Timer),
skannausluettelon (Scan List), kutsuäänet (Call Tones),
puheensalauksen (Scramble) ja vastapurskeen (Reverse
Burst). CPS on erittäin kätevä, koska sen avulla voidaan
estää radiopuhelimen ohjelmointi etupaneelista tai rajoittaa
radiopuhelimen tietyn ominaisuuden muuttamista
(radiopuhelimen esiasetettujen arvojen tahattoman
poistamisen estämiseksi).
USB-portit
CPS-ohjelmointikaapeli
Laturi
Ohjelmoitava
radiopuhelin
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com