Loading...
Suomi 12
ALOITTAMINEN
RADIOPUHELIMEN MERKKIVALOT
RADION TILA MERKKIVALO
Kanava varattu Palava oranssi
Kloonaustila Kaksi oranssia sykähdystä
Kloonaus käynnissä Palava oranssi
Vakava virhe käynnistettäessä Välähdyskuvio vihreä-oranssi-vihreä toistuu neljän sekunnin ajan
Akun varaus vähissä Sykkivä oranssi
Laite sammutetaan, sillä akku on
tyhjä Nopeasti sykkivä oranssi
Tarkkailu Merkkivalo on sammuneena
Käynnistys Palava punainen kaksi sekuntia
Vapaa (Idle) -ohjelmointitila /
Kanava (Channel) -tila Sykkivä vihreä
Skannaustila Nopeasti sykkivä punainen
Lähetys (Tx) / vastaanotto (RX) Sykkivä punainen
Lähetys alhaisella teholla Sykkivä oranssi
VOX/iVOX-tila Kahdesti sykkivä punainen
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com