Loading...
Suomi
11
ALOITTAMINEN
KUULUVUUSALUE
XT-sarjan radiopuhelimet maksimoivat suorituskyvyn ja
laajentavat lähetysaluetta kentällä. Häiriöiden
välttämiseksi on suositeltavaa, ettei radiopuhelimia käytetä
alle 1,5 metrin etäisyydellä toisistaan. XT420:n kantama
on 16 250 neliömetriä, 13 kerrosta ja 9 kilometriä tasaisilla
alueilla.
Kuuluvuusalue määräytyy maaston muotojen mukaan.
Betonirakenteet, tiheät lehvästöt ja radiopuhelimen
käyttäminen sisätiloissa tai ajoneuvossa vaikuttavat siihen.
Paras kuuluvuus (jopa yhdeksän kilometriä) saavutetaan
tasaisilla avoimilla alueilla. Kuuluvuus on keskitasoinen,
jos välissä on rakennuksia ja puita. Kuuluvuus on heikoin,
kun radiopuhelinten välissä on tiheää lehvästöä ja korkeita
mäkiä. Kaksisuuntaisen puheyhteyden luominen
edellyttää, että kummassakin radiopuhelimessa on valittu
sama kanava, taajuus ja häiriönpoistokoodi. Nämä
määräytyvät radiopuhelimeen tallennetun esiohjelmoidun
profiilin mukaan:
1. Kanava (Channel): radiopuhelimen käyttämä kanava, joka
määräytyy radiopuhelimen mallin mukaan.
2. Taajuus (Frequency): taajuus, jota radiopuhelin käyttää
lähetykseen ja vastaanottoon.
3. Häiriönpoistokoodi (Interference Eliminator Code): nämä
koodit helpottavat häiriönpoistoa koodiyhdistelmien avulla.
4. Puheensalauskoodi (Scramble Code): koodit, jotka
vääristävät lähetettävää ääntä niin, ettei äänestä saa selvää
ilman oikeaa koodia.
5. Kaistanleveys (Bandwidth): joillakin taajuuksilla voidaan
valita kanavanleveys, jonka on oltava sama muissa
radiopuhelimissa parhaan äänenlaadun saavuttamiseksi.
Lisätietoja kanavien taajuuksien ja CTCSS/DPL-koodien
määrittämisestä on kohdassa "Ohjelmointitila" sivulla 14.
Huomautus: Häiriönpoistokoodeja kutsutaan myös CTCSS/DPL-
koodeiksi tai PL/DPL-koodeiksi.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com