Loading...
Suomi 10
ALOITTAMINEN
ALOITTAMINEN
Seuraaviin kuvauksiin liittyviä lisätietoja on käyttöoppaan
kohdassa "Radiopuhelimen osat" sivulla 4.
RADIOPUHELIMEN KÄYNNISTÄMINEN JA
SAMMUTTAMINEN
Käynnistä radiopuhelin kääntämällä virtanuppia
myötäpäivään. Radio toistaa jonkin seuraavista:
käynnistymisääni ja kanavan numeron ilmoitus
akun varaustason ja kanavan numeron ilmoitus
ei mitään (äänimerkit pois käytöstä).
Merkkivalo vilkkuu hetken punaisena.
Sammuta radiopuhelin kääntämällä virtanuppia
vastapäivään, kunnes kuulet napsahduksen ja
radiopuhelimen merkkivalo sammuu.
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN
Käännä äänenvoimakkuuden säätönuppia (virtanuppi)
myötäpäivään, kun haluat lisätä äänenvoimakkuutta, ja
vastapäivään, kun haluat vähentää sitä.
Huomautus: Älä pidä radiopuhelinta lähellä korvaa
äänenvoimakkuuden ollessa suuri tai säätäessäsi
äänenvoimakkuutta.
KANAVAN VALITSEMINEN
Valitse kanava kääntämällä kanavan valintanuppia ja
valitsemalla haluamasi kanavan numero.
Ohjelmoi jokainen kanava erikseen. Jokaisella kanavalla
on oma taajuus, häiriönpoistokoodi ja skannausasetukset.
PUHUMINEN JA TARKKAILU
Tarkkaile liikennettä ennen puheen lähettämistä, jottet
puhu toisen henkilön päälle.
Voit tarkkailla kanavan liikennettä pitämällä SB1(*)-
painiketta painettuna 2–3 sekunnin ajan. Jos liikennettä ei
ole, kuuluu kohinaa. Voit lopettaa kuuntelun painamalla
SB1-painiketta uudelleen. Kun kanavalla ei ole liikennettä,
aloita puhelu painamalla PTT-painiketta. Lähetyksen
aikana radiopuhelimen merkkivalo välähtää punaisena
kolmen sekunnin välein.
(*) Ellei SB1-painikkeeseen ole ohjelmoitu muuta tilaa.
PUHELUN VASTAANOTTAMINEN
1. Valitse kanava kääntämällä kanavan valintanuppia, kunnes
saavutat haluamasi kanavan.
2. Varmista, että PTT-painike on vapautettuna ja kuuntele,
kuuluuko puheliikennettä.
3. Merkkivalo vilkkuu punaisena, kun radiopuhelin vastaanottaa
puhelun.
4. Vastaa pitämällä radiopuhelinta pystyasennossa 2,5–5 cm:n
päässä suustasi. Kun haluat puhua, paina PTT-painiketta.
Vapauta painike, kun haluat kuunnella.
Huomautus: Huomaa, että kun radiopuhelin vastaanottaa tai
lähettää, merkkivalo on aina punainen.
Huomautus: Jos haluat kuunnella valitun kanavan kaikkea
liikennettä, määritä CTCSS/DPL-koodiksi 0
painamalla lyhyesti SB1-painiketta. Tämän
ominaisuuden nimi on CTCSS/DPL-esto
(kohinasalpa pois käytöstä).
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com