Loading...
Suomi
3
AKKUJEN JA LATURIEN
TURVALLISUUSOHJEET
AKKUJEN JA LATURIEN
TURVALLISUUSOHJEET
Tämä asiakirja sisältää tärkeitä turva- ja käyttöohjeita. Lue
ohjeet huolellisesti ja pidä ne tallessa.
Ennen akkulaturin käyttöä lue kaikki käyttöohjeet ja
varoitusmerkinnät, jotka ovat
laturissa
akussa ja
akkua käyttävässä radiopuhelimessa.
1. Lataa vain Motorolan hyväksymiä akkuja, jotta vältät
vammautumisen riskin. Muut akut saattavat räjähtää ja
aiheuttaa henkilö- ja muita vahinkoja.
2. Muiden kuin Motorolan suosittelemien lisävarusteiden käyttö
saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen.
3. Irrota laturin johto vetämällä pistokkeesta (ei johdosta), jotta
virtajohto ei vahingoitu.
4. Vältä jatkojohtojen käyttöä. Virheellisen jatkojohdon käyttö
voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Mikäli jatkojohto on
välttämätön, käytä vain seuraavanlaisia jatkojohtoja: 18
AWG, pituus enintään 2 metriä, ja 16 AWG, pituus enintään
3 metriä.
5. Älä käytä rikkoutunutta tai vahingoittunutta laturia, sillä se voi
aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon. Vie
vahingoittunut laturi valtuutettuun Motorola-huoltoon.
6. Älä pura laturia, sillä sitä ei voi korjata itse, eikä varaosia ole
saatavilla. Laturin purkaminen voi aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.
7. Sähköiskujen välttämiseksi irrota laturi virtapistokkeesta
huollon tai puhdistuksen ajaksi.
KÄYTTÖÄ KOSKEVAT
TURVALLISUUSOHJEET
Sammuta radiopuhelin, kun lataat akkua.
Laturi ei sovi käytettäväksi ulkotiloissa. Käytä vain kuivassa
ympäristössä.
Kytke laturi vain asianmukaisesti sulakkeella varustettuun ja
johdotettuun pistorasiaan, jossa on tuotteessa määritetty oikea
jännite.
Irrota laturi linjajännitteestä irrottamalla pääpistoke.
Liitä laite lähellä olevaan pistorasiaan, johon pääsee helposti
käsiksi.
Älä käytä virtalähdettä ympäristöissä, joiden lämpötila on yli
40 °C.
Varmista, että laitteen johtoon ei voi kompastua, johdon päälle
ei voi astua eikä johto altistu kosteudelle tai muulle
vahingoittumiselle.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com