Loading...
Svenska 16
ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL
ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL
Använd en mjuk, fuktig trasa för
att rengöra utsidan
Sänk inte ner i vatten Använd inte sprit eller
rengöringsmedel
Om radion sänks ner i vatten ...
Stäng av radion och
ta bort batterierna
Torka med en mjuk trasa Använd inte radion förrän
den är helt torr
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS och den stiliserade
M-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Motorola Trademark Holdings, LLC och används under
licens. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
© 2013 Motorola Solutions, Inc. Med ensamrätt.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com