Loading...
Svenska 14
PROGRAMMERINGS-
FUNKTIONER
PROGRAMMERINGS-
FUNKTIONER
För att enkelt kunna programmera alla funktioner i radion
rekommenderar vi att du använder CPS-paketet, som
innehåller programmeringskabel, CPS och tillbehörsavsnitt.
Programmeringsläge
Programmeringsläge är ett särskilt radioläge där du kan
programmera grundläggande radiofunktioner genom att
använda radions panelprogrammering.
När radion är inställd på programmeringsläge kan du läsa
och ändra tre funktioner:
•Frekvenser,
koder (CTCSS/DPL) och
• autoskanning.
Med funktionen Programmera frekvenser kan du välja
frekvenser för varje kanal.
Störningselimineringskoden (CTCSS/ DPL) hjälper till att
minimera brus genom att ge dig olika kodkombinationer
som filtrerar ut atmosfäriska störningar, brus och oönskade
meddelanden.
Med funktionen för autoskanning kan du ställa in en viss
kanal på att automatiskt aktivera skanning varje gång du
växlar till den kanalen (du behöver inte trycka på någon
knapp för att starta skanningen).
Mer information om programmeringsfunktioner finns
på http://www.motorolasolutions.com, där du kan
hämta den fullständiga versionen av
användarhandboken till XT420/XT460.
CPS (COMPUTER PROGRAMMING
SOFTWARE)
Det enklaste sättet att programmera eller ändra funktioner
i din radio är att använda CPS (Computer Programming
Software) och CPS-programmeringskabeln(*).
Med CPS kan användaren programmera frekvenser,
PL/DPL-koder samt andra funktioner som: timeout-timer,
skanningslista, anropssignaler, kryptering, omvänd burst,
mm. CPS är ett mycket användbart verktyg eftersom det
kan låsa radioprogrammeringen på framsidan eller
begränsa att en viss radiofunktion ändras (för att undvika
att förinställda radiovärden raderas av misstag).
Det ger också säkerhet genom att tillhandahålla
alternativet att ställa in lösenord för profilradions hantering.
Mer information finns i avsnittet Sammanfattningstabell för
funktioner i slutet av användarhandboken.
Radio som ska
programmeras
CPS-programmeringskabel
USB-portar
Laddare med fack
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com