Loading...
Svenska
13
KOMMA IGÅNG
Återställ till fabriksinställningar
Återställ till fabriksinställningar återställer alla
radiofunktioner till de ursprungliga fabriksinställningarna.
För att göra det trycker du på PTT-, SB1- och SB2-
knapparna samtidigt som du slår på radion tills du hör ett
högt pipljud.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com