Loading...
Svenska 12
KOMMA IGÅNG
RADIONS LYSDIODER
RADIOSTATUS LYSDIOD
Kanal upptagen Fast orange ljus
Kloningsläge Två orange hjärtslag
Kloning pågår Fast orange ljus
Allvarligt fel vid uppstart En grön blinkning, en orange blinkning, en grön blinkning, repetera i 4 sekunder
Låg batterinivå Orange hjärtslag
Avstängning på grund av låg
batterinivå Snabba orange hjärtslag
Monitor Lysdiod är AV
Uppstart Fast röd i 2 sekunder
”Ledigt” programmeringsläge/
kanalläge Grönt hjärtslag
Skanningsläge Snabba röda hjärtslag
Sänd (Tx)/Ta emot (RX) Fast röda ljus
Välj att sända vid låg effekt Fast orange ljus
VOX/iVOX Mode Dubbla röda hjärtslag
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com