Loading...
Svenska
11
KOMMA IGÅNG
RÄCKVIDD
XT-seriens radiomottagare har designats för att maximera
prestanda och förbättra sändningsräckvidden ute på fältet.
Vi rekommenderar att du inte använder radiomottagarna
närmare varandra än 1,5 meter, för att undvika störning.
Täckningen för XT420 är 16,250 kvadratmeter, 13
våningar och 9 km i platta områden.
Räckvidden beror på terrängen. Den påverkas av
betongskonstruktioner, tung isolering och av om
radiomottagare används inomhus eller i fordon. Optimal
räckvidd inträffar på platta, öppna områden med upp till 9
kilometers täckning. Mediumräckvidd inträffar när
byggnader och träd är i vägen. Minimal räckvidd inträffar
när tät isolering och berg hindrar kommunikationsvägen.
Kanal, frekvens och störningselimineringskoder vara
desamma på båda radiomottagarna för att felfri
tvåvägskommunikation ska kunna upprättas. Det beror på
den lagrade profilen som har förprogrammerats i radion:
1. Kanal: Aktuell kanal som radion använder, beroende på
radiomodell.
2. Frekvens: Den frekvens radion använder för att sända/ta
emot.
3. Störningselimineringskod: De här koderna hjälper till att
minimera störningar genom att tillhandahålla ett antal
kodkombinationer.
4. Krypteringskod: Koder som gör att sändningarna blir
ohörbara för den som lyssnar och inte är inställd på den
specifika koden.
5. Bandbredd: Vissa frekvenser har valbart kanalutrymme,
som måste matcha andra radiomottagare för optimal
ljudkvalitet.
Mer information om att ställa in frekvenser och CTCSS/
DPL-koder finns i ”Programmeringsläge” på sidan 14
Obs! Störningselimineringskoder kallas också CTCSS/DPL-
koder eller PL/DPL-koder
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com