Loading...
Svenska 10
KOMMA IGÅNG
KOMMA IGÅNG
Se ”Radions delar” på sidan 4 i användarhandboken för
följande förklaringar.
SLÅ PÅ/STÄNGA AV RADION
För att slå PÅ radion vrider du ratten för volym på/av medurs.
Något av följande spelas upp i radion:
Uppstartsignal och kanalnummeravisering eller
batterinivå- och kanalnummeraviseringar eller
så är radion tyst (ljudsignaler inaktiverade)
Lysdioden blinkar rött en kort stund.
För att stänga AV radion vrider du ratten för volym på/av
moturs tills du hör ett klickande ljud och lysdioden stängs av.
JUSTERA VOLYMEN
Vrid på volymratten medurs för att höja volymen eller
moturs för att sänka volymen.
Obs! Håll inte radion för nära örat när volymen är hög eller när
du justerar volymen.
VÄLJA KANAL
Vrid på kanalväljarratten för att välja en kanal och välj
önskat kanalnummer.
Programmera varje kanal separat. Varje kanal har sin
egna frekvens, störningselimineringskod och
skanningsinställningar.
TALA OCH ÖVERVAKA
Det är viktigt att övervaka trafiken innan sändning för att
undvika att "prata över" någon som redan sänder.
För att övervaka trafiken trycker du och håller in SB1(*)-
knappen i 2 till 3 sekunder för att komma till kanaltrafiken.
Om ingen aktivitet pågår hör du ett statiskt ljud. Tryck på
SB1-knappen igen för att släppa. När kanaltrafiken är klar
fortsätter du ditt anrop genom att trycka på PTT-knappen.
Vid sändning blinkar radions lysdiod rött var tredje sekund.
(*) Det förutsätter att SB1-knappen inte har programmerats för ett
annat läge.
TA EMOT ETT ANROP
1. Välj en kanal genom att vrida på kanalväljaren tills du
kommer till den önskade kanalen.
2. Se till att PTT-knappen inte är intryckt och lyssna efter
röstaktivitet.
3. Lysdioden blinkar RÖTT när radion tar emot ett anrop.
4. För att svara håller du radion vertikalt 2,5 till 5 cm från
munnen. Tryck på PTT-knappen för att tala, släpp den gör att
lyssna.
Obs! Observera att när radion tar emot eller sänder är
lysdioden alltid RÖD.
Obs! För att lyssna efter alla aktiviteter på en aktuell kanal
trycker du kort på SB1-knappen för att ställa in CTCSS/
DPL-koden till 0. Den här funktionen kallas "CTCSS/DPL-
nollställning (Spärr satt till TYST)".
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com