Loading...
9Svenska
BATTERIER OCH LADDARE
Lysdioder för laddare med fack för en enhet
(*) Normalt kan du lösa problemet genom att rätta till batteriets position i facket.
(**) Batteriet är för varmt eller kallt, eller så används fel matarspänning.
Om indikatorlampan inte lyser eller blinkar alls:
1. Kontrollera att radion med batteri, eller endast batteriet, är isatt på rätt sätt.
2. Kontrollera att nätadapterkabeln är ansluten till laddaruttaget.
3. Kontrollera att det batteri som används i radion finns med i Tabell 1.
Tabell 2: Indikatorlampa på laddaren
Status Lampans status Kommentarer
Start Lyser grönt i cirka 1 sek
Laddar Lyser rött
Laddningen är färdig Lyser grönt
Batterifel (*) Snabb röd blinkning
Väntar på laddning (**) Blinkar långsamt med gult sken
Batterinivå
1 röd blinkning Batteriet är nästan slut
2 gula blinkningar Batteriet är halvfullt
3 gröna blinkningar Batteriet är nästan fullt
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com