Loading...
Svenska 8
BATTERIER OCH LADDARE
Ladda med laddare med fack för en enhet
1. Placera laddaren med fack för en enhet på en stabil yta.
2. Anslut nätadapterkontakten till porten på sidan av laddaren
med fack för en enhet.
3. Anslut nätadaptern till ett vägguttag.
4. Sätt i radion i laddaren med fack för en enhet vänd framåt,
enligt bilden.
Obs! När du laddar ett batteri som är anslutet till en radio
stänger du av radion för att säkerställa fullständig
laddning. Mer information finns i ”riktlinjer för
användningssäkerhet” på sidan 3.
Ladda ett standardbatteri
Laddaren med fack för en enhet är designad för att ladda
antingen batteriet (med radion eller med radio och hölster
på) eller ett fristående batteri.
Strömförsörjning
(transformator)
Laddare med fack
Anslutnings
port till
laddare med
fack
Tabell 1: Batterier som godkänts av Motorola
Artikelnummer Beskrivning
PMNN4434_R Litiumjonbatteri av standardtyp
PMNN4453_R Litiumjonbatteri med hög
kapacitet
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com