Loading...
Svenska
7
BATTERIER OCH LADDARE
Strömförsörjning, kontaktadaptrar och
laddare med fack
Radion levereras med en laddare med fack, en
strömförsörjning (även kallad transformator) och en
uppsättning kontaktadaptrar.
Din transformator kan växla så att den passar vilken som
helst av de kontaktadaptrar som medföljer i
radioförpackningen.
Vilken adapter du installerar beror på i vilken region du
befinner dig.
När du har tagit reda på vilken kontaktadapter som är
lämplig för ditt vägguttag installerar du den på följande sätt:
Rikta in spåren på kontaktadaptern mot nätadaptern och
skjut ned kontaktadaptern tills den sitter ordentligt på plats.
Skjut kontaktadaptern uppåt för att ta loss den.
Obs! Den kontaktadapter som visas i bilderna visas endast i
illustrationssyfte. Den kontaktadapter som du installerar
kan se annorlunda ut.
När du skaffar ytterligare laddare eller strömförsörjning
måste du se till att du har liknande laddare med fack och
strömförsörjningsuppsättning.
Laddare med fack
Ström-
försörjning
PUSH
PUSH
PUSH
PUSH
Kontaktadapter
Kontaktadapter
Strömförsörjning Strömförsörjning
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com