Loading...
Svenska 6
BATTERIER OCH LADDARE
BATTERIER OCH
LADDARE
Installera litiumjonbatteriet
1. Stäng AV radion.
2. Håll Motorola-logotypen uppåt på batteripaketet och sätt i
flikarna längst ned på batteriet i facken på radion.
3. Tryck ned batteriet, med den övre delen först, mot radion tills
det hörs ett klick.
Ta bort litiumjonbatteriet
1. Stäng AV radion.
2. Tryck ned batterihaken och håll det nedtryckt medan du tar
bort batteriet.
3. Dra bort batteriet från radion.
Hölster
XT420 och XT460 levereras med hölster i stället för
bältesfäste för att förbättra bärbarheten.
Ta bort
Tryck på haken
Fäst
Tryck tills det
klickar
Platser Flikar
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com