Loading...
Svenska
5
RADIOÖVERSIKT
Ratt för på/av/volym
Används för att sätta PÅ eller stänga AV radion och för att
justera radions volym.
Kanalvalsratt
Används för att ställa in radion på olika kanaler.
Mikrofon
Tala tydligt i mikrofonen när du skickar ett meddelande.
Antenn
Radions antenn går inte att ta bort.
Lysdiod
Används för att ge batteristatus, uppstartsstatus,
radioanropsinformation och skanningsstatus.
Sidoknappar
Tryck-för-att-prata (PTT)-knapp
Tryck och håll in knappen när du talar och släpp upp den när
du lyssnar.
Sidoknapp 1 (SB1)
Sidoknapp 1 är en allmän knapp som kan konfigureras med
CPS. Standardinställningen för SB1 är ”Övervaka”.
Sidoknapp 2 (SB2)
Sidoknapp 2 är en allmän knapp som kan konfigureras av
CPS. Standardinställningen för SB2 är ”Sök/ta bort störande
kanal”.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com