Loading...
Svenska 2
SÄKERHET
SÄKERHET
PRODUKTSÄKERHET OCH
ÖVERENSSTÄMMELSE MED
BESTÄMMELSER OM RF-EXPONERING
Obs!
Radion är endast avsedd för yrkesmässig användning för
att säkerställa att ICNIRP/FCC:s bestämmelser om
RF-exponering uppfylls.
Gå till föjande webbplats för en lista över Motorola-
godkända antenner, batterier och andra tillbehör:
http://www.motorolasolutions.com
Läs användningsinstruktionerna och
informationen om RF-energi som finns i
broschyren Produktsäkerhet och
RF-exponering i radions förpackning
innan användning av produkten.
!
C a u t i o n
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com