Loading...
Dansk 14
PROGRAMMERINGSFUNKTIONER
PROGRAMMERINGS-
FUNKTIONER
For at gøre det nemt at programmere alle radioens
funktioner anbefales det, at du bruger CPS-sættet med
dets programmeringskabel, CPS og tilbehørsafsnit.
Programmeringstilstand
Programmeringstilstand er en særlig radiotilstand, hvor du
kan bruge radioens panel til at programmere radioens
grundlæggende funktioner.
Du kan læse og ændre følgende tre funktioner, når radioen
er i programmeringstilstand:
•Frekvenser,
Koder (CTCSS/DPL) og
• Auto-scan.
Funktionen Programmeringsfrekvenser giver dig mulighed
for at vælge en frekvens til hver enkelt kanal.
Interferenseliminatorkoden (CTCSS/ DPL) bidrager til at
minimere interferens ved at give dig mulighed for at vælge
mellem forskellige kombinationer af koder, der fjerner
statisk støj, støj og uønskede meddelelser.
Funktionen Auto-scan kan bruges til at indstille en bestemt
kanal til automatisk at aktivere scanning, hver gang du
skifter til den pågældende kanal (det er ikke nødvendigt at
trykke på en knap for at starte scanningen).
Gå til http://www.motorolasolutions.com for at læse
mere om programmeringsfunktioner og hente den
fulde version af brugervejledningen til XT420/XT460.
CPS (COMPUTERPROGRAMMERINGS-
SOFTWARE)
Den hurtigste metode til at programmere og ændre
radioens funktioner er at bruge CPS-softwaren
(Computerprogrammeringssoftware) og CPS-
programmeringskablet(*).
Med CPS kan brugeren programmere frekvenser, PL/DPL-
koder og andre funktioner, såsom timer for timeout,
scanningsliste, opkaldstoner, kryptering, reverse burst osv.
CPS er et meget brugbart redskab, da det kan låse for
programmering via radioens forpanel eller begrænse
ændringer af bestemte radiofunktioner (for at undgå, at
forudindstillede radioværdier slettes ved et uheld).
Det tilfører også sikkerhed ved at gøre det muligt at
indstille en adgangskode til administration af radioens
profil. Se afsnittet med en oversigt over funktionerne i
slutningen af brugervejledningen for yderligere
oplysninger.
CPS-programmeringskabel
USB-porte
Bakkeoplader
Radio, der skal
programmeres
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com