Loading...
Dansk
11
KOM GODT I GANG
RÆKKEVIDDE FOR TALE
Radioer i XT-serien er designet til at maksimere ydelsen
og give en bedre transmissionsrækkevidde i marken. Det
anbefales, at der er min. 1,5 m mellem radioerne ved brug
for at undgå interferens. XT420-dækningen er 16,250
kvadratmeter, 13 etager og 9 km i flade områder.
Rækkevidden afhænger af terrænet. Den påvirkes af
betonbygninger og kraftigt bladhæng, og hvis radioen
bruges indendørs eller i en bil. Radioens optimale
rækkevidde på op til 9 km opnås i åbne, flade områder.
Radioens rækkevidde er middel, hvis der står bygninger
eller træer i vejen. For at etablere en egentlig to-vejs-kom-
munikation skal kanal-, frekvens- og interferens eliminator-
koder være de samme på begge radioer. Dette afhænger
af den gemte profil, der er forprogrammeret i radioen:
1 Kanal: Den kanal, radioen aktuelt bruger, afhængigt af
radiomodellen.
2. Frekvens: Den frekvens radioen bruger til at sende/
modtage.
3. Interferenseliminatorkode: Disse koder bidrager til at
minimere interferens ved at tilbyde forskellige
kodekombinationer.
4. Krypteringskode: Koder, der får transmissionerne til at lyde
fordrejet for personer, der lytter uden at have den specifikke
kode indstillet.
5. Båndbredde: For nogle frekvenser kan man vælge en
kanalafstand, der skal matche andre radioer for at sikre
optimal lydkvalitet.
Se "Programmeringstilstand" på side 14 for oplysninger
om, hvordan man indstiller frekvenser og CTCSS/DPL-
koder for kanalerne.
Bemærk: Interferenseliminatorkoder kaldes også CTCSS/
DPL-koder eller PL/DPL-koder
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com