Loading...
Dansk
9
BATTERIER OG OPLADERE
LED-indikatorer på enkeltbakkeoplader
(*) Normalt er det nok at tage batteriet ud og sætte det tilbage igen for at løse problemet.
(**) Batteritemperaturen er for høj eller for lav, eller der anvendes forkert strømspænding.
Hvis der IKKE er nogen LED-indikation:
1. Kontroller, om radioen med batteri, eller batteriet alene, er korrekt isat.
2. Kontroller, om strømforsyningskablet er korrekt isat i opladerstikket.
3. Kontroller, om det batteri, der anvendes sammen med radioen, fremgår af Tabel 1.
Tabel 2: Opladerens LED-indikator
Status LED-status Kommentarer
Tændt Grøn i ca. 1 sek.
Oplader Konstant rød
Opladning gennemført Konstant grøn
Batterifejl (*) Hurtigt rødt blink
Afventer opladning (**) Langsomt gult blink
Batteriniveaustatus
Rødt blink 1 gang Batteriniveau lavt
Gult blink 2 gange Batteriniveau middel
Grønt blink 3 gange Batteriniveau højt
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com