Loading...
Dansk
5
OVERSIGT OVER RADIOEN
Tænd-/sluk-/lydstyrkeknap
Bruges til at tænde/slukke for radioen og indstille
lydstyrken.
Kanalvælgerknap
Bruges til at skifte mellem radioens forskellige kanaler.
Mikrofon
Tal tydeligt ind i mikrofonen, når du afgiver en besked.
Antenne
Radioens antenne kan ikke aftages.
LED-indikator
Bruges til at angive batteristatus, opstartsstatus,
oplysninger om opkald til radioen samt scanningsstatus.
Sideknapper
Push to Talk-funktionstast (PTT)
Tryk på denne knap og hold den nede for at tale, og slip den
for at modtage.
Sideknap 1 (SB1)
Sideknap 1 er en universel knap, der kan konfigureres ved
hjælp af CPS. Standardindstillingen for SB1 er 'Monitor'.
Sideknap 2 (SB2)
Sideknap 2 er en universel knap, der kan konfigureres ved
hjælp af CPS. Standardindstillingen for SB2 er 'Scanning/
sletning af støjkanal'.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com