Loading...
Dansk
3
SIKKERHEDSOPLYSNING-ER ANG.
BATTERIER OG OPLADERE
SIKKERHEDSOPLYSNING-
ER ANG. BATTERIER OG
OPLADERE
Dette dokument indeholder vigtige sikkerheds- og
betjeningsinstruktioner. Instruktionerne bør nærlæses og
gemmes til senere brug.
Inden brug af batteriopladeren bør du nærlæse alle
instruktioner og advarselsmarkeringer på
opladeren,
batteriet og
den radio, der bruger batteriet
1Anvend altid genopladelige batterier, der er godkendt af
Motorola, for at reducere risikoen for ulykker. Andre batterier
kan eksplodere, hvilket kan medføre personskade eller
beskadigelse.
2. Brug af tilbehør, der ikke er anbefalet af Motorola, kan
medføre risiko for brand, elektrisk stød eller personskade.
3. Med henblik på at reducere risikoen for skader på stik og
kabel skal du trække i stikket, og ikke i kablet, når du
afbryder opladeren.
4. Der bør ikke anvendes forlængerledninger, medmindre det er
strengt nødvendigt. Brug af en uegnet forlængerledning kan
medføre risiko for brand eller elektrisk stød. Hvis det er
nødvendigt at anvende en forlængerledning, skal
ledningsstørrelsen være 18 AWG for ledninger på op til 2 m
og 16 AWG for ledninger på op til 3 m.
5. For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og
personskade må opladeren ikke anvendes, hvis den på
nogen måde er beskadiget eller ødelagt. Indlever den hos en
kvalificeret Motorola-servicerepræsentant.
6. Opladeren må ikke adskilles. Den kan ikke repareres, og der
er ingen reservedele til den. Adskillelse af opladeren kan
medføre risiko for elektrisk stød eller brand.
7. Reducer risikoen for elektrisk stød ved at fjerne opladeren fra
stikkontakten, før du udfører vedligeholdelse eller rengøring.
SIKKERHEDSRETNINGSLINJER FOR DRIFT
SLUK for radioen, mens batteriet oplades.
Opladeren er ikke egnet til udendørsbrug. Den må kun
anvendes på tørre steder/under tørre forhold.
Opladeren skal altid tilsluttes en passende sikret og kablet
strømforsyning med korrekt spænding (som angivet på
produktet).
Opladeren afbrydes fra yderspændingen ved at fjerne
hovedstikket.
Den stikkontakt, som udstyret tilsluttes, skal være i nærheden
af udstyret og være lettilgængelig.
Den maksimale temperatur omkring strømforsyningsudstyret
må ikke overstige 40°C.
Sørg for, at ledningen er placeret således, at man ikke træder
på den eller snubler over den, og at den ikke udsættes for
vand, beskadigelse og påvirkninger.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com