Loading...
Dansk 2
SIKKERHED
SIKKERHED
PRODUKTSIKKERHED OG KOMPLIANS
FOR RF- EKSPONERING
OBS!
Denne radio er kun beregnet til erhvervsbrug for at
overholde ICNIRP/FCC's krav om eksponering for
RF-energi.
Se en liste over antenner, batterier og andet tilbehør, der
er godkendt af Motorola, på følgende websted, der angiver
det godkendte tilbehør:
http://www.motorolasolutions.com
Inden brug af dette produkt skal du læse
betjeningsvejledningen og
oplysningerne om RF-energi i folderen
Produktsikkerhed og RF-eksponering,
som følger med din radio.
Forsigtig
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com