Loading...
Nederlands 16
GEBRUIK EN ONDERHOUD
GEBRUIK EN ONDERHOUD
Gebruik een zachte, vochtige doek om
de buitenkant te reinigen
Dompel de portofoon niet
onder in water
Gebruik geen alcohol of
schoonmaakmiddelen
Als de portofoon wordt ondergedompeld in water...
Schakel de portofoon uit en
verwijder de batterijen
Droog de portofoon met een
zachte doek
Gebruik de portofoon pas als deze
volledig droog is
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS en het gestileerde M-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
Motorola Trademark Holdings, LLC en worden op grond van licenties gebruikt. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun
respectieve eigenaren.
© 2013 Motorola Solutions, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com