Loading...
Nederlands 14
FUNCTIES PROGRAMMEREN
FUNCTIES
PROGRAMMEREN
Aanbevolen wordt de CPS-kit te gebruiken om alle functies
van de portofoon eenvoudig te kunnen programmeren. Deze
kit omvat de programmeerkabel, de CPS en accessoires.
Programmeermodus
De programmeermodus is een speciale portofoonmodus
waarmee u de basisfuncties van de portofoon kunt
programmeren via het paneel van de portofoon.
Wanneer de portofoon is ingesteld op de
programmeermodus, kunt u de volgende drie functies
lezen en wijzigen:
• Frequenties
Codes (CTCSS/DPL)
• Auto-scan.
Met de functie voor het programmeren van frequenties
kunt u frequenties selecteren voor elk kanaal.
De interferentie-eliminatiecode (CTCSS/ DPL) helpt
interferentie te minimaliseren door middel van een reeks
codecombinaties voor het filteren van statisch geluid, ruis
en ongewenste berichten.
Met de auto-scanfunctie kunt u een bepaald kanaal
configureren zodat dit automatisch wordt gescand als u
naar dat kanaal overschakelt (u hoeft niet op een knop te
drukken om het scannen te starten).
Voor meer informatie over programmeerfuncties kunt
u naar http://www.motorolasolutions.com gaan en de
volledige gebruikershandleiding van de XT420/XT460
downloaden.
CPS
(COMPUTERPROGRAMMEERSOFTWARE)
De eenvoudigste manier om de functies van de portofoon
te programmeren of te wijzigen is door gebruik te maken
van de computerprogrammeersoftware (CPS) en de CPS-
programmeerkabel (*).
Met de CPS kan de gebruiker frequenties en PL/DPL-
codes programmeren, evenals een aantal andere functies
zoals: Time-out Timer, Scan List, Call Tones, Scramble,
Reverse Burst enzovoort. CPS is een zeer handig
hulpmiddel, omdat hiermee programmering via het
voorpaneel van de portofoon kan worden geblokkeerd of
het wijzigen van specifieke portofoonfuncties kan worden
beperkt (om te voorkomen dat vooraf ingestelde
portofoonwaarden per ongeluk worden gewist).
Te programmeren
portofoon
USB-poorten
CPS-programmeerkabel
Oplaadstation
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com