Loading...
Nederlands
13
AAN DE SLAG
Terugzetten op fabrieksinstellingen
Terugzetten op fabrieksinstellingen betekent dat alle
portofoonfuncties worden teruggezet op de oorspronkelijke
fabrieksinstellingen. Hiertoe drukt u de PTT-, SB1- en
SB2-knop tegelijkertijd in terwijl u de portofoon inschakelt,
totdat u een hoge pieptoon hoort.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com