Loading...
Nederlands 12
AAN DE SLAG
LED-INDICATOREN VAN DE PORTOFOON
PORTOFOONSTATUS LED-INDICATIE
Kanaal bezet Brandt oranje
Kloonmodus Twee oranje hartslagen
Bezig met klonen Brandt oranje
Kritieke fout bij opstarten Knippert één keer groen, één keer oranje, één keer groen en vervolgens wordt dit
4 seconden lang herhaald
Batterij bijna leeg Oranje hartslag
Uitschakeling wegens lege batterij Snelle oranje hartslag
Monitoren Led is uit
Opstarten Brandt 2 seconden lang rood
'Inactieve' programmeermodus/
kanaalmodus Groene hartslag
Scanmodus Snelle rode hartslag
Verzenden (Tx)/ontvangen (RX) Rode hartslag
Verzenden met laag vermogen
geselecteerd Brandt oranje
VOX/iVOX-modus Dubbele rode hartslag
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com