Loading...
Nederlands
11
AAN DE SLAG
ZENDBEREIK
Portofoons van de XT-serie zijn ontworpen voor een
maximale prestatie en een verbeterd transmissiebereik in
het veld. Aanbevolen wordt om minimaal 1,5 m afstand
tussen de portofoons te houden om te voorkomen dat er
interferentie optreedt. Het bereik van de XT420 is 16,250
m², 13 verdiepingen en 9 km in een gebied zonder
obstakels.
Het zendbereik hangt af van het terrein. Het bereik kan
worden beïnvloed door betonnen constructies of dicht
gebladerte en door de portofoons binnenshuis of in een
voertuig te gebruiken. Het optimale bereik wordt verkregen
in een vlak, open gebied en kan dan 9 km bedragen. Als er
gebouwen en bomen in de weg staan, wordt er een
gemiddeld bereik verkregen. Als het communicatiepad
wordt geblokkeerd door dicht gebladerte en bergen, is het
bereik minimaal. Voor een goede tweewegcommunicatie
moeten op beide portofoons hetzelfde kanaal, dezelfde
frequentie en dezelfde interferentie-eliminatiecode zijn
ingesteld. Deze instellingen zijn afhankelijk van het
opgeslagen profiel dat vooraf op de portofoon is
geprogrammeerd:
1. Kanaal: het huidige kanaal dat op de portofoon wordt
gebruikt, afhankelijk van het portofoonmodel.
2. Frequentie: de frequentie die door de portofoon wordt
gebruikt voor het verzenden/ontvangen.
3. Interferentie-eliminatiecode: deze code helpt de
interferentie te minimaliseren doordat er een reeks
codecombinaties beschikbaar wordt gesteld.
4. Scramblercode: code die ervoor zorgt dat de transmissie
verdraaid klinkt voor iedereen die de portofoon niet heeft
ingesteld op die specifieke code.
5. Bandbreedte: voor sommige frequenties kan een
kanaalafstand worden geselecteerd, die moet
overeenkomen met andere portofoons om een optimale
geluidskwaliteit te bereiken.
Zie “Programmeermodus” op pagina 14 voor informatie
over het instellen van frequenties en CTCSS/DPL-codes
voor de kanalen.
Opmerking: Interferentie-eliminatiecodes worden ook wel
CTCSS/DPL-codes of PL/DPL-codes genoemd.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com